Tỷ số trực tuyến bóng đá, thông tin thi đấu, lịch thi đấu, tỷ số kết quả, thể thao 7M

 
Tỷ số trực tuyến bóng đá > Trung tâm sản phẩm > Danh mục sản phẩm một >

门铃-2

门铃基本参数:

接收器工作电压:AC 110V或220V 50-60Hz

音量范围:25-75db

工作频率:315mhz / 433mhz

材料:ABS

颜色:白色/可定制黑

门铃功能:

 

1、自发电门铃;

2、发射机无需电池;

3、接收机:带插头;

4、插头选项:国标;

5、学习码可自行对码;

6、58首旋律;

7、4级音量调节;

8、ip44防水;

9、经营范围:150米远距离接收;

10、LDD指示灯;

11、简单安装;

12、接收器插入普通插座。

 

 

学习码配对步骤:

出厂默认对码,可直接使用。更换或添加新的发射器/接收器,请按照以下步骤:

a、清码:

1、将接收器插入电源插座并接通电源;

2、按住“模式”键约10秒,直到接收器听到“叮咚”声,表示已经成功清码;(发射机不能控制接收机)

b.对码:

1、将接收器插入电源插座并接通电源;

2、在接收机上按住“模式”按钮约5秒,然后按下发射按钮10秒钟内两次,如果门铃响则对码成功。(发射机可以控制接收器)

 

 

 

安装:

1、用双面贴纸或螺丝固定发射器;

2、接收器只需插进普通插座。

 

提示:

如果门铃没有响,请重复以上步骤;

若要配对多个发射器/接收器,请重复上述步骤。

注意:

1、请勿打开PCB或未经专业指导修理,以免损坏部件;

2、请确保它不长时间暴露在阳光和雨水下,或靠近金属物体;

3、操作范围可能受环境因素和附近干扰源的影响;

4、合理使用可有效延长无线门铃的使用寿命。

 

相关产品

Copyright © 2020 Tỷ số trực tuyến bóng đá.All rights reserved | Google+

Cố gắng cung cấp tỷ số bóng đá trực tuyến của các nơi thế giới và thông tin liên quan của các giải, cập nhật lịch thi đấu và kết quả trận đấu mới đầt đủ, chính xác.

XML地图